Knk Grup olarak,şirketimizin yaptığı faaliyetlerde ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulanabilir diğer şartları karşılayan bir kalite ve hizmet anlayışı ile, piyasaya sunduğumuz kuru ve sulu tip kabin içi ısıtma ürünlerinin yazılım ve donanımını, tasarımını, montaj ve üretimini sürekli geliştirmeyi ;

  • Müşterilerimizin,ilgili tarafların,ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için memnuniyet odaklı bir yaklaşım ile kaliteli, ekonomik, kolay entegre edilebilir , çevreci ve ergonomik çözümler sunmayı,
  • Müşteri şikayetleri ele alma sürecini yürütürken, şeffaf, güvenilir, tarafsız, adil, duyarlı, erişebilir, maliyet yansıtmaksızın çözebilir olmayı, bütünlük çerçevesinde değerlendirerek , en hızlı çözümü gizlilik taahhüdüne bağlı kalarak müşteriye sunmayı,
  • Bu ilkeler doğrultusunda güncel teknolojik gelişmeleri takip ederek, tasarım, endüstriyel ve otomasyon çözümleri konusunda araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile sektörde öncülüğünü devam ettirmeyi,
  • Tüm fonksiyonlarında, risk ve çevre odaklı yaklaşım çercevesinde, çalışanlar, çalışan temsilcileri ve paydaşları ile takım ruhunu geliştirmeyi, eğitim ve yetkinlikler ile sürekliliği sağlamayı, kurum kültürünü Knk Grup güvencesinde JOVAHEATER ve JORAHEATER markasıyla tüm Dünya’da duyurmayı,
  • Entegre yönetim sistemi hedeflerinin belirlerken çalışanların sisteme katılım ve danışmaya teşvik etmeyi,
  • Sürdürülebilir ve yenilikçi çözümleri ile sektörde ilerlerken; faaliyetlerinden ve hizmetlerinden kaynaklı oluşacak kirliliğin azalltılması, doğal kaynakların gereksiz tüketiminin önlenmesi, insan sağlığının korunması, kazaların ve meslek hastalıklarının oluşumunun önlenmesi için proaktif bir yaklaşımla çalışmayı ve paydaşlarına da aynı felsefeyle aşılamayı,
  • Kaynakları etkin ve verimli kullanarak, riskleri fırsatlara dönüştürerek entegre yönetim sistemini sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi taahhüt eder.